FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


5 Anh Em Siêu Nhân 3

Game  5 Anh Em Siêu Nhân 3 là game hành ??ng nh?p vai ?òi h?i s? d?ng c?m và nhanh nh?n, thông minh c?a ng??i ch?i. B?n trong vai các siêu nhân s? th?c hi?n nh?ng nhi?m v? ??y khó kh?n, chi?n ??u v?i k? thù và v??t qua nh?ng c?m b?y ?? b?o v? ???c trái ??t tr??c s? xâm l??c c?a nh?ng quái v?t ngoài hành tinh.
5 Anh Em Siêu Nhân 3 1H??ng d?n ch?i game  5 Anh Em Siêu Nhân 3:
- S? d?ng các phím m?i tên trái, ph?i ?? di chuy?n.  - Nh?n phím A ?? t?n công và phím S ?? nh?y.
5 Anh Em Siêu Nhân 3 2Game mang m?t ý ngh?a r?t hay, giáo d?c các em nh? r?ng hãy luôn giúp ?? m?i ng??i b?ng kh? n?ng c?a mình. Cùng th? hi?n s? nhanh nh?n và khéo léo c?a mình trong trò ch?i thú v? này bên c?nh ng??i thân, b?n bè vào nh?ng ngày ngh? l? cu?i tu?n nhé.

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments