FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


7 viên ngọc rồng

Cách ch?i game 7 viên ng?c r?ng: - A W D S: di chuy?n - J: t?n công - K: nh?y - L: tích t? n?i l?c - U I O: k? n?ng S? d?ng combo ch??ng khi n?ng l??ng chuy?n sang ??. Gi?i thi?u game 7 viên ng?c r?ng 7 viên ng?c r?ng là 1 b? truy?n tranh Nh?t B?n n?i ti?ng  g?n li?n v?i nhân v?t songoku, v?i nhi?u màn võ thu?t h?p d?n và c?t truy?t lôi cu?n. Game 7 viên ng?c r?ng s? ??a b?n vào th? gi?i c?a Songoku, ??ng lên b?o v? l? ph?i và tr?ng tr? nh?ng k? ác Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh?  Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i trò ch?i h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.
7 Viên ng?c r?ng - Nh?p Vai ??i Kháng
Son-Go-Ku ?i tìm 7 Viên ng?c r?ng và chi?n ??u ch?ng l?i Fide, Mab?...gi?i c?u trái ??t. ...


Thể loại: Game hay, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments