FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


7 viên ngọc rồng 3

- A W D S: di chuy?n
- J: t?n công
- K: nh?y
- L: tích t? n?i l?c
- U I O: tung tuy?t chiêu
  Ti?p theo lo?t game ??i kháng 7 viên ng?c r?ng tranh ??u, b?n s? g?p l?i nh?ng nhân v?t trong truy?n tranh kinh ?i?n 7 viên ng?c r?ng trong các tr?n so tài ??nh cao 7 viên ng?c r?ng ph?n 3 này!
songoku 7
B?n s? ???c ch?n m?t nhân v?t mình yêu thích và tranh tài v?i nh?ng v? siêu anh hùng nh? Ca ?íc, Krillin, ??i ma v??ng Pôcôllô, quy lão Kamê...
game songoku 7
Game có nhi?u ch? ?? ch?i, b?n có th? ch?n ch? ?? 1 ng??i ch?i ?? chi?n ??u ?? chinh ph?c 7 viên ng?c r?ng, ??u v?i máy ( Thách ??u và ??i kháng) ho?c thi ??u v?i b?n mình ( 2 ng??i ch?i )
V?i các ?òn ch??ng ??p m?t, các skill ?a d?ng, b?n s? ???c tham gia nh?ng tr?n chi?n ??nh cao cùng nh?ng cu?c phiêu l?u ?áng nh? trong chuy?n hành trình tìm l?i 7 viên ng?c r?ng.
7 Viên ng?c r?ng - Nh?p Vai ??i Kháng
Son-Go-Ku ?i tìm 7 Viên ng?c r?ng và chi?n ??u ch?ng l?i Fide, Mab?...gi?i c?u trái ??t. ...


Thể loại: Game hoạt hình, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments