FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


7 viên ngọc rồng 5

- A W D S: di chuy?n
- J: t?n công
- K: nh?y
- L: tích t? n?i l?c
- U I O: k? n?ng
  Ti?p theo lo?t game ??i kháng 7 viên ng?c r?ng tranh ??u, 7 viên ng?c r?ng 37 viên ng?c r?ng 4, phiên b?n m?i nh?t c?a game 7 viên ng?c r?ng này s? ??a b?n tr? l?i các ??u tr??ng kinh ?i?n v?i các màn ??u võ ??nh cao c?a các nhân v?t n?i ti?ng trong b? truy?n tranh cùng tên.
B?n s? ???c hoá thân vào b?t k? nhân v?t nào mình yêu thích và tham gia tranh tài v?i nh?ng nhân v?t huy?n tho?i trong 7 viên ng?c r?ng nh? Songohan, Cadic, Pocolo, Yamcha, Lão rùa già... M?i nhân v?t ??u có nh?ng chi?c phép riêng, k? n?ng riêng và nh?ng ?òn ?ánh riêng t?o nên nh?ng tr?n ??u v?i muôn vàn màu s?c.
Songoku 9
Phiên b?n m?i nh?t này b? sung khá nhi?u nhân v?t m?i cùng v?i nh?ng skill và ch??ng phép m?i s? làm hài lòng b?t c? ai là fan c?a lo?t game này.
Game songoku 9
Ch?i game songoku 9   B?n s? ???c tr?i nghi?m m?t l?n n?a cu?c phiêu l?u tìm ki?m 7 viên ng?c r?ng ??y th? thách trong ch? ?? 1 ng??i ch?i (1 player). Ch? ?? ??u v?i máy ( Challenge, Vs Mode)  s? cho phép b?n chi?n ??u ??i kháng v?i các nhân v?t tùy ch?n, và Ch? ?? Two Players s? cho phép b?n ch?i v?i m?t ng??i b?n c?a mình. V?i ?? h?a ??p m?t cùng nh?ng ch??ng phép s?ng ??ng, ch?c ch?n ?ây s? là game không th? b? qua v?i nh?ng ai yêu thích nhân v?t Songoku và b? truy?n tranh 7 viên ng?c r?ng.
7 Viên ng?c r?ng - Nh?p Vai ??i Kháng
Son-Go-Ku ?i tìm 7 Viên ng?c r?ng và chi?n ??u ch?ng l?i Fide, Mab?...gi?i c?u trái ??t. ...


Thể loại: 2 người chơi, Game hoạt hình, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments