FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


7 viên ngọc rồng tranh đấu

* Ng??i ch?i 1: - S? d?ng các phím ASDW ?? di chuy?n. - S? d?ng các phím 1456 ?? t?n công. - Nh?n phím 2 ?? nh?y và phím 3 ?? v?n n?i công. * Ng??i ch?i 2: - S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. - S? d?ng các phím JUIO ?? t?n công. - Nh?n phím K ?? nh?y và phím L ?? v?n n?i công. Trong game 7 viên ng?c r?ng tranh ??u, b?n s? g?p l?i nh?ng v?t trong b? truy?n tranh huy?n tho?i 7 viên ng?c r?ng nh? Songoku, Cadic, Songohan, Yamcha...và ch?ng ki?n màn so tài c?c k? ??p m?t gi?a nh?ng v? siêu anh hùng này game songoku 6 Game có nhi?u ch? ?? ch?i, b?n có th? ch?n ch? ?? 1 ng??i ch?i ?? chi?n ??u ?? chinh ph?c 7 viên ng?c r?ng, ??u v?i máy ( Thách ??u và ??i kháng) ho?c thi ??u v?i b?n mình ( 2 ng??i ch?i ) Và ?? chi?n th?ng, b?n s? c?n k?t h?p khéo léo gi?a các nút t?n công, phòng th? và tung ch??ng ??c bi?t. Hãy tr? thành nhà vô ??ch b?n nhé! ch?i game songoku 6 hình ?nh game songoku 6
7 Viên ng?c r?ng - Nh?p Vai ??i Kháng
Son-Go-Ku ?i tìm 7 Viên ng?c r?ng và chi?n ??u ch?ng l?i Fide, Mab?...gi?i c?u trái ??t. ...


Thể loại: Game hoạt hình, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments