FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Trang điểm cho Sofia

M?t công chúa xinh ??p ? V??ng qu?c nhí , Sofia ?ã làm làm cho các cô bé ??u r?t yêu thích khi ???c xem ho?t hình công chúa Sofia. V?i m?i t?p phim ??u có nh?ng thông tin r?t h?u ích cho các b?n nh?. Vì th?  công chúa c?ng c?n ch?m sóc b?n thân ?? mình càng tr? nên xinh ??p và ???c các b?n nh? yêu quý  h?n! Hãy cùng  ch?i game Trang ?i?m cho Sofia và xem sofia trang ?i?m nh? th? nào nhé ?   Trang ?i?m cho Sofia Trang ?i?m ki?u Công chúa t?t nhiên là s? có chút c?u kì và có ph?n ki?u cách .Nh?ng ??ng vì th? mà e ng?i, B?n c? coi nh? là ?ang trang ?i?m cho chính mình v?y , r?i b?n s? c?m th?y r?t thích thú v?i nh?ng phong cách hoàn toàn m?i mà b?n v?a t?o ra . game trang ?i?m cho Sofia Nhà s?n xu?t game ?ã khéo léo ??a phong cách trang ?i?m và cách th?c ch?m sóc da nh?m giúp ng??i ch?i h?c h?i và ?ng d?ng trang ?i?m cho b?n thân m?t cách d? dàng. Bên c?nh ?ó,  v?n còn m?t s? game t?ng t? nh? Công chúa tóc mâyTrang ?i?m Võ T?c ThiênL? Lem làm ??p thu?c làng game trang ?i?m  r?t cu?n hút và khác bi?t ?ang ch? ?ón b?n ??y.

Thể loại: Bạn gái, Chăm sóc, Trang điểm
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments