FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Anh hùng bàn phím

S? d?ng phím arrow ?? múa ki?m b?t ch??c ??i th?.
Phím space ?? th?c hi?n YO.
Trong game Anh hùng bàn phím,  b?n s? và vai m?t anh chàng siêu nhân, cùng so tài v?i m?t cao th? ki?m. B?n hãy quan sát và b?t ch??c l?i ?úng theo th? t? c?a cao th? ?? ghi ?i?m. Các chiêu th?c ???c mã hóa theo phím m?i tên trái, ph?i, lên, xu?ng.
Hãy t?p trung quan sát và ghi nh? k? chính là bí quy?t giúp b?n v??t qua các màn ch?i vui nh?n nh?ng không kém ph?n th? thách này!
Anh hùng bàn phím
Game anh hùng bàn phím

Thể loại: Game vui, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments