FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Anh hùng chiến loạn

H??ng d?n ch?i: Dùng A,S,D di chuy?n. Dùng W ?? nh?y. Dùng chu?t trái ?? b?n. R n?p ??n. Q ??i v? khí. Anh hùng chi?n lo?n là cu?c chi?n ??u trong không gian v?i môi tr??ng không tr?ng l?c. B?n s? trong vai m?t ??c nhi?m chi?n ??u ch?ng l?i âm m?u bán v? khí sinh h?c lên trái ??t. B?n s? ph?i v??t qua hàng lo?t các nhi?m v? khác nhau cùng v?i ??ng ??i trong m?t cu?c phiêu l?u ??y hào h?ng v?i âm thanh và hình ?nh c?c k? s?ng ??ng. anh hùng chi?n lo?n 3 game anh hùng chi?n lo?n 3 Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4.

Thể loại: Bắn súng, Game hay, Hành động, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments