FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Anh hùng quật khởi

Trên hòn ??o n?m d??i s? tr? vì c?a Vua Maleficus, m?t cu?c n?i lo?n ?ang di?n ra. Sau khi cân nh?c k? l??ng, Vua Maleficus quy?t ??nh giao phó tr?ng trách d?p lo?n cho tù nhân Kaptivo, v?n là m?t anh hùng có s?c m?nh phi th??ng. N?u thành công trong vi?c tr?n áp cu?c n?i lo?n, tái l?p tr?t t? cho hòn ??o, Kaptivo s? ???c ban t?ng ph?n th??ng vô giá, ?ó là S? T? DO. N?u b?n là fan c?a Diablo thì ??ng b? qua game này nhé Ch? d?n: S? d?ng chu?t ?i?u khi?n trò ch?i. Kích chu?t vào các v? trí trên ??o ?? di chuy?n, t?n công k? n?i lo?n, nh?t chi?n l?i ph?m - ti?n và trang b? v? trang + v? khí. Nh?n phím P ?? hi?n th? menu trong ?ó cho phép l?u game (Game n?ng, b?n vui lòng ??i)

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments