Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bà Tưng bắn zombie

T?ng b?n Zombie – game hành ??ng c?c vui nh?n. Cùng Ông T?ng, Bà T?ng tham gia b?n zombie b?o v? trái ??t.  Hãy khéo léo xây d?ng c?n c? ?? phòng th?, xác ??nh h??ng di chuy?n t?i c?a zombie ?? ch?n h??ng t?n công.

Ch?n v? khí h?p lý khi b?t ??u hay dùng 50 ?i?m ?? bi?t ??i anh hùng t?ng t?c ?? t?n công c?ng nh? t?c ?? xây d?ng là chi?n thu?t ?? qua màn ch?i.

Game không c?n cài ??t, ch?i ngay trên trình duy?t web, phong cách ch?i ??c ?áo vui nh?n, ?? ho? b?t m?t h?p d?n ngay l?n ch?i th? ??u tiên.

N?u yêu thích th? lo?i game B?n súng b?n có th? th? ch?i thêm game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây là nh?ng game hot nh?t và ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích!

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

batung

Bà T?ng b?n ZombieBà T?ng b?n ZombieBà T?ng b?n Zombie

 

Dùng ch??ng trình ??c mã QR trên ?i?n tho?i c?a b?n quét mã d??i ?ây ?? ch?i game Bà T?ng b?n zombie trên ?i?n tho?i!

batungqr
Thể loại: Bắn súng, Chơi game trên điện thoại, Game vui, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này