Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bắn bóng bảo vệ trái đất

N?m 2050 m?t v? t?n công trái ??t c?a ng??i ngoài hành tinh, cu?c t?n công ?ã phá h?y r?t nhi?u nhà c?a c?a chúng ta. B?ng nhiên có m?t anh hùng xu?t hi?n và ?ã ng?n ch?n ???c s? t?n công c?a ng??i ngoài hành tinh.

Cho dù b? ?ánh b?i nh? ng??i ngoài hành tinh v?n luôn ch? c? h?i ?? t?n công trái ??t c?a chúng ta. ?? b?o v? trái ??t c?n r?t nhi?u ng??i d?ng c?m ?? ch?ng l?i k? ??ch. B?n có mu?n b?o v? hành tinh c?a chúng ta không. Tham gia ngay game b?o v? trái ??t.

Game có l?i ch?i gi?ng game B?n tr?ng kh?ng long kinh ?i?n v?i nhi?u màn k?ch tính và không kém ph?n hào h?ng. K? ??ch luôn có m?t l??ng bom kh?ng l?, b?n hãy nhanh chóng tiêu di?t h?t các qu? bom c?a chúng b?ng cách b?n lên nh?ng qu? bom cùng mà nhé!

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

baovetraidat

B?o v? trái ??tB?o v? trái ??tB?o v? trái ??t
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này