FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn chim cánh cụt

L? chim cánh c?t ngh?ch ng?m liên t?c qu?y phá và nh?y lên b?ng ?? ch?i trò tr??t tuy?t. B?n hãy tr? tài thi?n x? và ng?m b?n th?t chính xác nh?ng chim  cánh c?t, làm chúng r?i tr? l?i b? b?i và ghi th?t nhi?u ?i?m nhé! Game b?n chim cánh c?t V?i ?? h?a 3D c?c k? d? th??ng, b?n s? ???c tham gia vào m?t màn b?n súng ??y vui nh?n v?i nh?ng chú chim cánh c?t b?t tr?. Hãy cho chúng th?y ai m?i là ch? nhân ?ích th?c c?a khu v?c này b?n nhé! Ch?i game b?n chim cánh c?t Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments