FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn gà

Game kinh ?i?n B?n gà v?i ?? h?a tuy?t ??p ?ã làm say lòng bao game th? b?i l?i ch?i ??n gi?n nh?ng ??y h?ng thú! ch?i game b?n gà Trong game này, nhi?m v? c?a b?n là b?n h? ?àn gà ?ang t?n công t? v? tr? v?i nh?ng làn m?a tr?ng và ?ùi gà. B?n c?ng s? ph?i ??i m?t v?i Trùm - là nh?ng phi thuy?n ???c trang b? v? khí c?c kh?ng. Hãy linh ho?t di chuy?n và chi?n ??u, ?n các v?t ph?m ??n d??c ?? nâng c?p v? khí và tiêu di?t t?t c? nh?ng k? thù ?ang uy hi?p b?n Cùng tr?i nghi?m m?t game kinh ?i?n ch?i không bao gi? chán v?i tính vui nh?n và ng? ngh?nh c?a game! hình ?nh game b?n gà
T?i trang B?n gà v? ?i?n tho?i

B?n gà

Cùng hóa ki?p cho nh?ng chú gà trên v? tr? bao la r?ng l?n ?? chúng có ích h?n v?i game B?n Gà nhé!
( l??t t?i: 483744 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Game online, Game vui, Kinh điển, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments