Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bánh ngọt nổi loạn

Bánh ng?t n?i lo?i là game thu?c th? lo?i game ?ã ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích c?ng nh? game candy crush. V?i ?? h?a c?c d? th??ng và ngon lành v?i nh?ng chi?c bánh ng?t ??y màu s?c, n?n nh?c vui t??i, game bánh ng?t n?i lo?n s? ?em l?i cho b?n m?t tr?i nghi?m ??y thú v?.

C?ng có l?i ch?i gi?ng nh? game Kim c??ng và Candy Crush, b?n x?p 3 chi?c bánh cùng lo?i ghi ?i?m, 4 chi?c bánh c?nh nhau ?? t?o thành siêu bánh có th? ?n c? hàng ho?c nh?ng chi?c bánh cùng lo?i. Game ???c thi?t k? ?? b?n có th? ch?i game ???c trên ?i?n tho?i n?a nên b?n ch? c?n nh?n vào các chi?c bánh và kéo sang các bên (ho?c dùng tay ch?m ?? di chuy?n n?u b?n ch?i trên ?i?n tho?i).

Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Cu?c Chi?n Nông Tr?iAngry birds ?ón Halloween  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

banhngot

Ba?nh nô?i loa?nBa?nh nô?i loa?nBa?nh nô?i loa?n
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này