FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn máy bay

Phi c? anh hùng ?ã tr? l?i b?u tr?i và m?t l?n n?a s? gieo r?c n?i khi?p s? cho k? thù. B?n ?ã s?n sàng làm ng??i hùng? Ch? d?n: S? d?ng các phím A, S, D, W ?? di chuy?n. Phím J, K ?? t?n công.  
T?i trang Game B?n Máy Bay Chaos v? ?i?n tho?i

Game B?n Máy Bay Chaos

Tr?i nghi?m t?a game b?n máy bay c?c k? h?p d?n CHAOS ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i c?a b?n. Nhanh tay t?i v?...
( l??t t?i: 30858 ) | T?i game v? ?i?n tho?i
 

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Kinh điển, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments