FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn rồng

Hình ?nh con r?ng trong game b??n rô?ng la? mô?t loa?i vâ?t vô cu?ng nguy hiê?m, hung t?n và to l?n, Chu?ng pha? tan ca?c ngôi la?ng va? phun l??a va?o ca?c ngôi nha? cu?a ng???i dân vô tô?i.  VI? thê?  ca?c ba?n nho? ha?y chu? y? va? tiêu diê?t nh??ng con rô?ng to l??n na?y nhe? ! b?n r?ng La? thê? loa?i Game b??n su?ng nh?ng ca?ch ch?i trong game b??n rô?ng kha? ??n gia?n, nhi?m v? c?a ng??i ch?i là ?i?u khi?n máy b?n l?a và nh?m b?n nh?ng con r?ng ?ang bay t?i t?n công vào thành ph?. ? giai ?o?n ??u, r?ng s? xu?t hi?n l?n l??t và nh? gi?t, càng v? sau, l? r?ng s? bay ??n càng nhi?u khi ?ánh h?i th?y ??ng lo?i ?ã b? sát h?i . Vì v?y ??ng quên ph?i th?t nhanh tay và nhanh m?t ?? tiêu di?t h?t m?i hi?m h?a ?ang rình r?p này nhé! game b?n r?ng Game B?n r?ng cho ca?c ba?n nho? nh??ng giây phu?t gia?i tri? thoa?i ma?i cho ca?c em không co?n  c?ng th?ng sau nh??ng gi?? ho?c . Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.  

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Hành động, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments