Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bảo vệ đại dương

??i d??ng ngày càng ô nhi?m các sinh v?t  s?ng trong ??i d??ng ?ang d?n b? ti?t ch?ng, s? ô nhi?m ngày càng n?ng ?? c?u l?y ??i d??ng và tr? l?i môi tr??ng s?ng không có ô nhi?m cho các sinh v?t. B?n hãy góp m?t ph?n s?c l?c nh? bé c?a mình ?? b?o v? ??i d??ng, tham gia ngay trò ch?i b?o v? ?a? d??ng.

Nhi?m v? c?a b?n trong game này là gi?i c?u các chú cá b?ng cách ?n các ô cùng màu và giúp các chú cá xu?ng d??i cùng. B?n c?ng có th? s? d?ng các v?t ph?m trong game ?? ?n d?c ?n ngang c? hàng, ?n c? m?t kh?i…

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

baove

B?o v? ??i d??ngB?o v? ??i d??ngB?o v? ??i d??ng
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này