FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bảo vệ đức vua

Nhi?m v? c?a b?n là b?o v? ??c tránh kh?i l?  quái vât bóng ?êm ?ang tìm cách nu?t ch?ng v??ng qu?c Vui V?. V?i l?c l??ng quân ??i tinh nhu? , b?n hãy b? trí quân lính c?a mình ? các c?a ra vào lâu ?ài ?? tiêu di?t ???ng ti?n quân c?a ??ch. B?n c?n mua ti?p quân lính c?a mình b?ng ti?n vàng có ???c khi ?ánh l? quái v?t và quái v?t có s?c sát th??ng cao và có s?c b?n.   b?o v? ??c vua ?ánh l? quái v?t b?n c?n có 1 chi?n l??c c? th? trong t?ng giai ?o?n và hành ??ng nhanh chóng b?n nhanh chóng ?ánh b?i ???c chúng. game b?o v? ??c vua Game B?o v? ??c Vua là game có ?? h?a r?t d? th??ng và hài h??c .các b?n ??ng b? qua game k?t h?p gi?a game phòng th? và game trí tu? này nhé! Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Cu?c chi?n xuyên th? k?CommandosTam Qu?c Chí  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.  

Thể loại: Chiến lược, Game dàn trận, Game nhiều level, Hành động, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments