FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bảo Vệ Nông Trại

- S? d?ng chu?t ?? thao tác.
Game B?o V? Nông Tr?i thu?c th? lo?i game phòng th? ?ã làm m?a làm gió trong th?i gian g?n ?ây.
Nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng nh?ng tòa tháp canh trên ???ng ti?n vào h?m c?t gi? nông s?n. Phòng tuy?n b?o v? này s? giúp b?n ch?ng l?i nh?ng con sâu b?nh ?ang ti?n vào phá ho?i thành qu? c?a b?n.
game b?o v? nông tr?i
B?n c?ng có th? nâng c?p tháp canh c?a mình ?? tháp có t?m b?n xa và m?nh h?n nh?m h?n ch? kh? n?ng ??t nh?p c?a b?n sâu b?nh nhé.
ch?i game b?o v? nông tr?i  

Thể loại: Phòng thủ pháo đài
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments