FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bảo vệ đảo hoang

Cu?c s?ng càng hi?n ??i thì nguy c? ô nhi?m môi tr??ng càng cao. Dân s? ngày càng t?ng nhu c?u v? ??t ? c?ng t?ng lên, con ng??i ?ang tìm ki?m thêm nhi?u vùng ??t m?i ?? an c? l?c nghi?p. ?ang s?ng m?t mình yên bình trên ??o hoang, cu?c s?ng c?a c?u bé th? dân b? ?e d?a b?i m?t ngày con ng??i hi?n ??i ??t chân lên hòn ??o, h? mu?n bi?n hòn ??o thành m?t n?i phát tri?n b?ng cách xây d?ng nhi?u công trình ki?n trúc. C?u bé quy?t tâm dùng s?c mình ?? xua ?u?i l? ng??i kia ra kh?i m?nh ??t c?a mình. Ch? d?n: Dùng các phím W, A, S, D ho?c các phím m?i tên ?? di chuy?n, phím Q ho?c E ?? thay ??i v? khí. Dùng chu?t ?? xu?t chiêu.

Thể loại: Hành động
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments