FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bảo vệ vương quốc nấm

Ngày x?a ngày x?a, x?a ch?a t?ng th?y... có m?t ?? qu?c mang tên N?m v?i nh?ng ngôi làng bình yên, muôn hoa ?ua n?. Nh?ng r?i m?t ngày n?, c? ??ng qu? l? l??t kéo ??n xâm h?i ?? qu?c. B?n hãy xây d?ng quân ??i n?m b?o v? ?? qu?c tr??c khi l? qu? xâm nh?p vào làng. Ch? d?n: D?a vào s? vàng thu ???c, b?n c?n tính toán t?o d?ng quân ??i n?m t?t nh?t. Trong th?i gian chi?n ??u, hãy k?t h?p t? s?c m?nh ???c h? tr? thêm v?i s?c m?nh L?a, N??c, Sét, Gió??t cho m?i n?m ?? t?o nên m?t s?c m?nh cao nh?t ??i phó v?i l? qu?. (ho?c ) Xem các khu v?c chi?n ??u

Thể loại: Chiến lược, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments