FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ben 10 ăn bánh kem

S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n.
Nhân v?t Ben 10 ?ã ???c bi?t ??n v?i nh?ng cu?c phiêu l?u n?i ti?ng c?a c?u bé v?i nhi?u phép bi?n hoá.
Trong game Ben 10 ?n bánh kem  này, nhi?m v? c?a b?n giúp Ben 10 di chuy?n linh ho?t ?? ?n h?t s? bánh kem và ti?n th??ng, tính toán ???ng ?i sao cho không m?c b?y và tránh ???c lính canh.
Ben 10 ?n bánh kem
Càng v? sau nhi?u ch??ng ng?i v?t, ???ng ?i quanh co, b?n quái v?t tinh quái và gian x?o h?n v?i nhi?u chiêu trò c?n phá Ben 10. Th?t nhanh chân và c?n th?n b? b?t g?p không là b?n s? ko qua ???c bàn.
Game Ben 10 ?n bánh kem  

Thể loại: Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments