FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bến tàu khủng bố

- Dùng chu?t ?? ?i?u ch?nh h??ng - Click chu?t trái ?? b?n Trong game B?n tàu kh?ng b?, b?n s? ???c vào vai c?a m?t ??c nhi?m trong l?c l??ng SWAT, l?c l??ng an ninh n?i ti?ng c?a M? v?i nhi?m v? truy quét nh?ng tên kh?ng b? nguy hi?m ?ang ?n náu ? b?n tàu. Game b?n tàu kh?ng b? V?i tài x? th? c?a mình, b?n hãy nhanh tay và ng?m b?n chính xác các tên kh?ng b? tho?t ?n tho?t hi?n, th?m chí s?n sàng l?y dân th??ng ra ?? làm bia ?? ??n. Hãy truy quét s?ch l? kh?ng b? và hoàn thành nhi?m v? m?t cách xu?t s?c ?? ?em l?i bình yên cho thành ph? c?ng t??i ??p này! Ch?i game b?n tàu kh?ng b? N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments