Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bi-a bom online

Bida bom – M?t trò ch?i th? hi?n k? n?ng t? duy chi?n thu?t cao , công vi?c c?a b?n là ph?i ??a h?t s? bi trên bàn xu?ng l? tr??c khi th?i gian trên các qu? bi h?t gi?. Hãy tính toán m?t cách h?p lý ?? ??a các trái bi xu?ng l? ?? tr? thành m?t tay c? chuyên nghi?p.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

Bida bomBida bomBida bom

 

Và ??c bi?t, ?ây là game b?n có th? ch?i ngay trên ?i?n tho?i c?m ?ng! Hãy ch?i và c?m nh?n trò ch?i th? thao ??y k?ch tính này nhé!

B?n c?ng có th? ch?i bi-a v?i các ??i th? th?t v?i game Bi-a ch?i nhi?u ng??i 

T?i trang Bi A 3D v? ?i?n tho?i

Bi A 3D

Bi-a 3D nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android, còn ch?n ch? gì n?a mà không t?i ngay v? ?i?n tho?i c?a…

( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i

Thể loại: Bi-a, Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này