FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bida Bom mới

Khác v?i th? lo?i game bi-a truy?n th?ng nh? Ch?i bi-a online, game cho phéo b?n tranh tài v?i nh?ng ??i th? th?t kh?p n?i trên th? gi?i, game Bi-a bom phiên b?n m?i này s? ?em l?i cho b?n nh?ng ???ng c? ??y k?ch tính.
Nhi?m v? c?a b?n là v??t qua các màn ch?i b?ng cách ?ánh nh?ng qu? bóng bi-a vào l? tr??c khi h?t th?i gian, khi mà m?i qu? bi-a là m?t qu? bom g?n v?i thi?t b? h?n gi?!
Chính ?i?u ?ó làm game tr? nên ??c bi?t h?p d?n và ?òi h?i m?i l?n ?ánh c?a b?n ??u ph?i th?t chính xác và nhanh nh?n!
game bida bom
 ch?i game bida bom

Thể loại: Bi-a, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments