FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bida lỗ 9 bóng

N?u b?n là ng??i yêu thích game Bi-a, h?n b?n không còn xa l? gì v?i các game bi-a 8 bóng và 9 bóng.
Bi-a 8 bóng ???c gi?i thi?u trên Luy?n game v?i phiên b?n c?c hay Ch?i bi-a online, game b?n có th? tr?c ti?p so tài v?i nh?ng ??u th? th?t trên th? gi?i.
Trong game ‘Bida l? 9 bóng” này, b?n s? ???c làm quen m?t trong nh?ng th? lo?i game hay nh?t, ??nh cao nh?t c?a bida l?.
bida l? 9 bóng
Hãy tính toán th?t chính xác ?? ?ánh các bi vào l? theo th? t? t? bi có s? nh? nh?t trên bàn. Game có nhi?u level, và nhi?m v? c?a b?n là v??t qua t?ng màn ch?i v?i ?i?m s? cao nh?t ?? m? nh?ng level cao h?n. B?n ?ã s?n sàng v??t qua nh?ng màn ch?i ??y thú v? và th? thách này ch?a?
game bida l? 9 bóng  

Thể loại: Bi-a, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments