FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Binh đoàn địa ngục

V?i s? tham v?ng th?ng tr? thiên h?, King Rock Devil không d?ng l?i khi ?ã b? th?t th? ? ph?n 1, h?n ?ang t?ng c??ng ch? huy th? l?c ma qu? tàn sát các ch?ng t?c khác nhi?u h?n n?a. B?n hãy ti?p t?c lãnh ??o các dân t?c ??ng lên chi?n ??u b?o v? Trái ??t Ch? d?n: Dùng chu?t ?i?u khi?n trò ch?i, gameplay gi?ng Heroes L?u ý: Game r?t n?ng, b?n kiên nh?n ??i game load nhé Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Ki?m R?ngChi?n binh c?a Nhà vua: OdysseyAnh hùng chi?n lo?n  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Thể loại: Chiến lược, Nhập vai, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments