FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Binh đoàn địa ngục 1

Thu? xa x?a, d??i s? cai tr? c?a Hoàng ?? Han Wuru Caesar, thiên h? an h??ng thái bình. Cho ??n m?t ngày kia, King Rock Devil - k? ??ng ??u ch?ng t?c Ogre - ?ã khai thông Cánh C?ng ??a Ng?c, h?i sinh toàn b? ??o quân Ogre b?t kh? chi?n b?i, v?n là nh?ng âm binh d??i ??a ng?c. V?i s?c m?nh kh?ng khi?p trong tay, King Rock Devil mang tham v?ng tiêu di?t toàn b? các ch?ng t?c trên Trái ??t, th?ng tr? thiên h?. S? ph?n nhân lo?i ?ang ??ng bên b? v?c th?m. Th? gi?i s? mãi mãi chìm trong bóng t?i. Ch? có m?t ng??i có th? ng?n ch?n ?i?u ?ó x?y ra, ng??i ?ó chính là b?n. Hãy lãnh ??o các dân t?c chi?n ??u quét s?ch k? thù, giành l?i s? yên bình trên Trái ??t. Ch? d?n: Dùng chu?t ?i?u khi?n trò ch?i, gameplay gi?ng Heroes L?u ý: Game r?t n?ng, b?n kiên nh?n ??i game load nhé Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Hi?p s? r?ngTam Qu?c ChíCommando 2c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Thể loại: Chiến lược, Nhập vai, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments