FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bộ Ba Phòng Thủ

Trong game B? ba phòng th?, b?n s? cùng 2 x? th? chuyên nghi?p n?a ??ng lên b?o v? thành lu? c?a mình b?ng cách tiêu di?p các làn sóng quân ??ch liên t?c tràn t?i. Sau m?i tr?n chi?n, b?n s? ???c t?ng ?i?m ?? nâng c?p v? khí và s?c m?nh c?a b? ba này. B?n c?ng có th? dùng ti?n ?? mua thêm v?t ph?m và v? khí ?? t?ng c??ng thêm kh? n?ng phòng th? c?a c? ??i. game b? ba phòng th? ch?i game b? ba phòng th? N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i  game Hành ??ng  thú v? nh?  Võ lâm ???ng ph?B?n nhau ???ng ph?

Thể loại: Hành động, Phòng thủ pháo đài
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments