FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bò sữa nổi loạn

s?a n?i lo?n là game c?c k? vui nh?n v?i các màn ch?i h?p d?n c?a nh?ng chú bò ng? ngh?nh.
N?u b?n yêu thích game Angry Bird kinh ?i?n, ch?c ch?n b?n s? yêu thích Bò s?a n?i lo?n. B?n s? tr? l?i phong cách ch?i quen thu?c nh?ng ??y lôi cu?n v?i nhi?m v? ??a nh?ng chú bò s?a nh?y vào ?àn bò ?? x?u tính, ?ang ch?n l?i ?i ??n nh?ng cánh ??ng xanh m??t c? c?a bò s?a.
Bò s?a n?i lo?n
Nhi?m v? c?a b?n s? d?ng chu?t ?? ?i?u khi?n nh?ng con bò ch?y l?y ?à và nh?y trúng vào lãnh ??a c?a bò ??, và làm n? hay ?á v?ng chúng ra kh?i vòng xoay.
game bò s?a n?i lo?n

Thể loại: Game vui, Kỹ năng, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments