FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt bom IT 6 – Bomb It 6

Phiên b?n Bom IT 6  v?i hình ?nh sinh ??ng, ??p m?t s? ?em l?i cho b?n nh?ng phút giây th? giãn thú v?! Dùng các phím arrow ?? di chuy?n, space ?? th? bom Cách ch?i: * Ng??i ch?i 1:- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n và nh?n phím space ?? ??t bom. * Ng??i ch?i 2: - S? d?ng các phím ASDW ?? di chuy?n và phím enter ?? ??t bom.
T?i trang ??t Bom Bomberman v? ?i?n tho?i

??t Bom Bomberman

Th??ng th?c t?a game ??t bom ??y h?p d?n Bomberman ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a b?n. T?i ngay v?...
( l??t t?i: 87509 ) | T?i game v?

??t bom t?c ?? – Bom IT 2

??t bom 3 – Bomb It 3

??t Bom IT 4

??t bom IT 5

Bomb It 7

Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây

Thể loại: Game vui, Hành động, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments