FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt bom 7 – Bomb It 7

Cùng ch?i và khám phá nh?ng ?i?m thú v? mà trò ch?i mang l?i cho chúng ta v?i game v?n phòng c?c d? th??ng mang tên Bom IT 7 nhé!Bomb It 7 Cách ch?i: * Ng??i ch?i 1:- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n và nh?n phím space ?? ??t bom. * Ng??i ch?i 2: - S? d?ng các phím ASDW ?? di chuy?n và phím enter ?? ??t bom. Ti?p theo serie game ??t bom IT n?i ti?ng, ??t bom IT 7 là game ??t bom IT m?i nh?t v?i nâng c?p ?áng k? c? v? ?? h?a và n?i dung. Game ti?p t?c v?i anh chàng robot ng? ngh?nh trong hành trình tiêu di?t k? ??ch ? các màn ch?i mê cung ??y bi?n ?o. B?n s? giúp anh chàng thu th?p th?t nhi?u các lo?i v? khí ?? trang b? s?c m?nh cho mình, ??t bom ?? quét s?ch k? thù và giành chi?n th?ng. B?n có th? ch?i 2 ng??i ? ch? ?? 2 Players.

??t bom t?c ?? – Bom IT 2

??t bom 3 – Bomb It 3

??t Bom IT 4

??t bom IT 5

Bomb It 6

Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây
T?i trang ??t Bom Bomberman v? ?i?n tho?i

??t Bom Bomberman

Th??ng th?c t?a game ??t bom ??y h?p d?n Bomberman ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a b?n. T?i ngay v?...
( l??t t?i: 87509 ) | T?i game v?
Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i  game hành ??ng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? Kinh ?i?n ContraTi?u quái Sonic 2

Thể loại: 2 người chơi, Game hay, Game vui, Hành động, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments