FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bom người

B? l?c c?a b?n ?ang xung ??t v?i b? l?c láng gi?ng, hãy ?ánh th?ng h? tr??c khi h? san b?ng ??t c?a b?n... Ch? d?n: Dùng chu?t ?? b?n, ch?nh l?c b?n,góc b?n. ngoài ra s? d?ng ?? ?i l?i và tránh ??n c?a ??ch B?n yêu thích nh?ng game hóc búa và ?òi h?i s? t? duy trí tu?? Hãy ??n ngay v?i tuy?n t?p Game trí tu? trên Vui Game. Nh?ng game này s? giúp b?n phát huy tính t? duy sáng t?o và rèn luy?n tính logic, khoa h?c v?i nhi?u th? lo?i nh?: x?p hình, tr?n thoát, ??t bom…. Game flash trí tu? ??n gi?n và luôn luôn mi?n phí phù h?p v?i t?t c? m?i ng??i B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments