FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bóng chuyền bãi biển

- Dùng chu?t ?? di chuy?n - Click chu?t trái ?? ?ánh bóng   Bóng chuy?n bãi bi?n ?ã tr? thành môn thi ??u chính th?c c?a Olympic b?i nh?ng nét ??p ??y kho? kho?n và không gian ??y khoáng ??t c?a trò ch?i này. Trong game Bóng chuy?n bãi bi?n, b?n s? ???c tham gia b? môn này v?i nhân v?t chú sóc ?áng yêu. Game bóng chuy?n bãi bi?n Nhi?m v? c?a b?n là giúp sóc h?ng giành chi?n th?ng trong cu?c ??i ??u v?i sóc tr?ng và xám. ?? ch?i game, b?n dùng chu?t ?? di chuy?n và click chu?t trái ?? dùng ?uôi ?ánh bóng. V?i l?i ch?i thú v?, âm thanh vui nh?n và hình ?nh c?c d? th??ng, Bóng chuy?n bãi bi?n s? ?em ??n cho b?n nh?ng tr?n bóng chuy?n ??y k?ch tính và thú v?! Ch?i game bóng chuy?n bãi bi?n B?n có th? ch?i thêm Game Th? thao cùng th? lo?i nh? [tên game][tên game][tên game], ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Game vui, Thể thao, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments