FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bóng đá đầu to

S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n nhân v?t h?p lý nh?t. Game bóng ?á ??u to s? ??a b?n ??n môn th? thao vua m?t cách c?c k? vui nh?n v?i nhân v?t c?u th? ??u to. bóng ?á ??u to Game ???c thi?t k? ??c ?áo, thay vì m?t ??i hình bóng ?á g?m có 11 c?u th?, m?i bên s? ch? có 2 c?u th? thôi và các c?u th? xu?t s?c này s? v?a làm nhi?m v? ghi bàn v?a làm nhi?m v? c?n phá nh?ng pha bóng c?a ??i ph??ng! game bóng ?á ??u to Hãy khéo léo di chuy?n ??n v? trí có bóng và nhanh chóng ?ánh ??u ho?c sút bóng vào khung thành ??i th? m?t cách nhanh nh?t nhé vì b?n ch? có 1 phút thôi ??y!

Thể loại: Bóng đá, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments