FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bóng rổ Phối Hợp

Bóng r? là môn th? thao ???c yêu thích và bi?t ??n và làm say lòng các b?n tr? qua các b? truy?n tranh n?i ti?ng nh? Slam Dunk, L?a Bóng R?...
Luy?n Game xin gi?i thi?u v?i b?n m?t game Bóng r? v?i ?? h?a ??p và l?i ch?i c?c k? h?p d?n qua game Bóng r? ph?i h?p.
Môn th? thao ??p này ???c yêu m?n b?i các y?u t? nh? tinh th?n ??ng ??i, nh?ng k? n?ng làm ch? bóng ?iêu luy?n và nh?ng màn tranh ??u h?p d?n s? ???c tái hi?n l?i qua các màn ch?i ??y thú v? trong game.
game ph?i h?p ghi ?i?mNhi?m v? c?a b?n là ph?i h?p v?i các ??ng ??i c?a mình ?? ??a bóng vào r? v?i nh?ng màn ch?i ?a d?ng và ??y th? thách. Hãy th? tài và ?i?m th?t cao nhé!
ch?i game ph?i h?p ghi ?i?m

Thể loại: Bóng rổ, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments