FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bóng Rổ Tự Do

- S? d?ng chu?t ?? thao tác.
Là m?t v?n ??ng viên bóng r? chuyên nghi?p, b?n ph?i tr?i qua bài test ?? chính th?c b??c vào gi?i ??u nhà ngh?. Hãy ghi nhi?u ?i?m nh?t có th? b?ng cách ném bóng vào r? th?t chính xác càng nhi?u càng t?t trong th?i gian gi?i h?n.
Có nh?ng lo?i r? ??c bi?t khi b?n ném chúng s? cho b?n th?i gian nhi?u h?n, làm r? l?n h?n, di chuy?n ch?m h?n hay cho phéo b?n th?c hi?n nh?ng cú ném liên ti?p.
game bóng r? t? do
Hãy c? g?ng v??t qua ??t hu?n luy?n và sát h?ch này ?? có th? tr? thành m?t v?n ??ng viên bóng r? chuyên nghi?p b?n nhé.
ch?i game bóng r? t? do

Thể loại: Bóng rổ, Thể thao
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments