FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Boom 2 – Đặt bom IT

- S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n phím space ?? ??t bom ho?c b?n súng Gi?ng trò ch?i boom online n?i ti?ng, Bomb it 2 vui h?n v?i nh?ng ?? h?a và âm thanh m?i B?n s? có nhi?u s? l?a ch?n cho nhân v?t c?a mình, b?n c?ng có th? s? d?ng nh?ng v?t ph?m nh? kh?u súng, cái búa… ?? tiêu di?t ??i ph??ng game ??t bom it 2 Game c?ng ??a cho b?n r?t nhi?u l?a ch?n, nh? ch?n các màn ch?i, ch?n ch? ?? D? khó, ch?n n?n c?a game, b?n mu?n ??u v?i bao nhiêu ??i th? và ch?i bao nhiêu level. V?i nh?ng tùy bi?n nh? v?y, b?n có th? ch?i tho? thích game Bomb It theo r?t nhi?u cách khác nhau và v?i cách nào ?i n?a, ch?c ch?n b?n s? luôn th?y ??y thú v? và hào h?ng! hình ?nh game ??t bom it 2 Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây
T?i trang ??t Bom Bomberman v? ?i?n tho?i

??t Bom Bomberman

Th??ng th?c t?a game ??t bom ??y h?p d?n Bomberman ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a b?n. T?i ngay v?...
( l??t t?i: 87509 ) | T?i game v?


Thể loại: Hành động, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments