Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cá ngựa 3D

ng?a 3D s? ??a b?n tr? l?i v?i trò ch?i dân gian quen thu?c và ??y h?p d?n – c? cá ng?a v?i ?? h?a 3D tuy?t ??p.

N?u b?n ?ã t?ng thích thú v?i phiên b?n Cá ng?a online thì ch?c ch?n ??n v?i Cá ng?a 3D b?n s? c?m th?y game Cá ng?a ch?a bao gi? tr? nên chân th?c và s?ng ??ng nh? th?!

cangua3d

B?n có th? ch?n màu cho quân cá ng?a c?a mình và ch?n ch?i v?i máy (CPU) hay v?i m?t ng??i b?n (Human). Game h? tr? t?i ?a ch?i 4 ng??i y nh? th?t v?y, v?y là b?n có th? cùng b?n bè ch?i game này m?i lúc m?i n?i không c?n mang theo bàn cá ng?a n?a, th?t tuy?t ph?i không?

L?u ý: Game ch?i t?t nh?t v?i trình duy?t Firefox và b?n c?n cài Unity tr??c khi ch?i game

V?i chrome, b?n copy ?o?n code sau lên trình duy?t, nh?n Enter và ch?n Enable và kh?i ??ng l?i trình duy?t ?? ch?i game: chrome://flags/#enable-npapi

Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? K?t n?i con v?tGame khó nh?t th? gi?iX?p hình Tetris c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i Trí tu?  mà b?n ??ng nên b? l?!

 

 

Thể loại: 2 người chơi, Cờ, Game 3D, Nổi bật, Unity 3D
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này