FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cánh đồng hoa

Dùng chu?t lo?i b? nh?ng bông hoa cùng màu
Cánh ??ng hoa là game v?n phòng nh? nhàng v?i ?? h?a tuy?t ??p.
Trong trò game này, b?n hãy nh?n vào nh?ng bông hoa có cùng màu ?? ghi ?i?m, l?y t?t c? nh?ng bông hoa có ch?a gi?t s??ng ?? v??t qua c?p ?? ti?p theo.
B?n c?ng có th? s? d?ng ??ng h? cát ?? t?ng th?i gian, ??ng th?i chú ý d?n s?ch bom trên cách ??ng tr??c khi h?t gi?.
?? ghi ?i?m cao, b?n hãy l?y bi?u t??ng ??ng ti?n ?? ???c ?i?m th??ng, l?y bùa bi?n ??i ?? ??i màu hoa, l?y bùa ??o ng??c ?? ??i v? trí các bông hoa.
Cánh ??ng hoa
Th?i gian ??m ng??c ??n khi h?t th?i gian mà b?n v?n ch?a lo?i b? h?t bông hoa thì trò ch?i s? k?t thúc.
Nh?ng c?p ?? v? sau s? có nh?ng màn ch?n n?m ? nh?ng v? trí khác nhau trong game, ng??i ch?i s? không th? ch?m vào nh?ng bông hoa ?n mình trong màn ch?n này nh?ng v?n ph?i tìm cách ?? lo?i b? chúng b?ng cách s?p x?p nh?ng bông hoa bên ngoài có cùng màu hoa v?i nhau.
Game cánh ??ng hoa  

Thể loại: Bạn gái, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments