FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cảnh Sát Tập Bắn Tỉa

Trong game C?nh Sát T?p B?n T?a, b?n s? ???c th?c hành nh?ng yêu c?u t?i thi?u dành cho m?t tân binh làng súng nh?m, hãy c? g?ng v??t qua t?t c? nh?ng th? thách mà các màn ch?i ?òi h?i ?? chu?n b? cho mình m?t tâm th? s?n sàng tr? thành m?t x? th? chuyên nghi?p!C?nh Sát T?p B?n T?a C?nh Sát T?p B?n T?a là m?t trò ch?i ?òi h?i ng??i ch?i nhi?u kh? n?ng cá nhân và s? t?p trung cao ??. Game mang ??n nh?ng bài luy?n t?p tinh th?n và tính chính xác cho game th? v?i ?? h?a và các bài mô ph?ng th?c t? c?c k? chân th?c! Game C?nh Sát T?p B?n T?a N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Thể thao
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments