FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cao bồi bay

Dùng chu?t ?? nh?y
Cao b?i baygame vui nh?n hay và hài h??c v?i nhi?m v? c?a b?n là nh?y th?t chính  xác qua c?u bên kia và ?n tr?n nh?ng v?t ph?m g?n ?ó.
N?u game th? ?n trúng chú ?ch và có cây súng l?c g?n ?ó thì súng s? giúp cao b?i ?n tr?n nh?ng v?t d?ng ?? có combo hoàn h?o.
Cao b?i bay
Tham gia vào trò game này, game th? s? giúp chàng cao b?i  c?n th?t chu?n xác ?? ?n nh?ng v?t trên không trung ???c k?t n?i gi?a hai qu? c?u xoay.
Game cao b?i bay  

Thể loại: Game vui, Kỹ năng, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments