FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cao Thủ Bắn Tỉa 2

S? d?ng chu?t ?? thao tác. nh?p phím R ?? n?p ??n. Cao Th? B?n T?a 2 là m?t trong nh?ng game ???c gi?i tr? yêu thích v?i nh?ng tr?n ?ánh gây c?n mà không kém ph?n thú v? . Game c?ng ?òi h?i s? t?p trung c?ng nh? luy?n s? chính xác ??n t?ng centimet. game cao th? b?n t?a 2 ?ây là game b?n súng có ?? h?a c?c k? chân th?c, s? làm b?n có c?m giác nh? ?ang chi?n ??u trong m?t chi?n tr??ng th?c s?. Nhi?m v? c?a b?n là tiêu di?t t?t c? nh?ng tên ??ch ?ang ?n náu ?? giành chi?n th?ng ch?i game cao th? b?n t?a 2 Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Hành động
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments