FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cao Thủ Bắn Tỉa

Dùng chu?t ?? ng?m và b?n Nh?n space ?? chuy?n v? khí Cao Th? B?n T?a:B?n là m?t x? th? v?i tr?ng trách là ng??i lính bi?t kích vào doanh tr?i c?a ??ch ?? tiêu di?t càng nhi?u k? thù càng t?t. Game v?i ?? h?a c?c k? chân th?c s? ??a b?n ??n nh?ng chi?n tr??ng ??y kh?i l?a. Cao Th? B?n T?aHãy th?t bình t?nh và t?p trung quan sát các m?c tiêu c?a mình, nhanh chóng n? súng ?? ghi ?i?m nh?ng ph?i th?t chính xác ??y nhé! Vì c? h?i không ph?i luôn luôn ??n v?i b?n! Game Cao Th? B?n T?a Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4.

Thể loại: Bắn súng, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments