FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Câu Cá Đại Dương 3

??i v?i nh?ng ng??i ch? thích s? tho?i mái c?a thiên nhiên ??ng quê, s? yên t?nh sau nh?ng ngày áp l?c n?ng n?, vui v? sum h?p gia ?ình thì câu cá chính là m?t thú gi?i trí tuy?t v?i ?? l?a ch?n.
Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trong game là m?i vòng ??u hãy câu ???c ?úng s? cá quy ??nh trong th?i gian gi?i h?n. Câu cá không ch? là m?t thú ch?i ?? gi?i trí mà c?ng là m?t cách ?? b?n có th? rèn luy?n s? t?p trung và kiên nh?n.
game câu cá ??i d??ng 3
ch?i game câu cá ??i d??ng 3  

Thể loại: Game vui, Kỹ năng, Nổi bật
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments