FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cầu lông vui nhộn

- S? d?ng phím arrow trái ph?i ?? di chuy?n.
- Nh?n phím arrow lên ?? nh?y và phím xu?ng ?? ?ánh.
??n v?i game C?u lông vui nh?n, b?n s? g?p anh chàng ng??i que c?c d? th??ng và tranh tài môn th? thao v?i l?i ch?i c?c k? chân th?c và h?p d?n.
Game ng??i que ?ánh c?u lông
Nhi?m v? c?a b?n khi ch?i game C?u lông vui nh?n là ph?i v??t qua ???c ??i th? c?a mình b?ng nh?ng cú v?t c?c m?nh, nh?ng cú lên l??i c?c nhanh hay nh?ng cú b? nh? ...
Ngoài ra, b?n còn có th? th? s?c v?i ch? ?? 2 ng??i ch?i (2 players), hãy m?i m?t ng??i b?n và cùng h? th? s?c v?i game c?u lông c?c k? vui nh?n này!
Ch?i game ng??i que ?ánh c?u lông

Thể loại: Game vui, Thể thao, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments