FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cậu bé robot

Nhi?m v? c?a b?n c?n phá h?y bom ?ang chu?n b? n? d??i bi?n. Game nh?m b?n n?m trong th? lo?i Game b?n súng nh? t?o nên m?t ?i?m khác bi?t trong th? lo?i này. B?n ?ã t?ng th? xem kh? n?ng nh?m b?n c?a b?n nh? th? nào ch?a? C? h?i cho b?n ?ã ??n r?i ??y. V?i giao di?n rõ nét, cùng v?i nh?ng nhân v?t d? th??ng nh? nh?ng chú chim Angry bird, nh?ng chú c?u non d? th??ng … Hãy th? ngay xem b?n s? bao nhiêu ?i?m ?i !   Ch? d?n: Di chuy?n alt ??t vòng b?o v? alt ??t ch? ?? t?n công. T?n công. Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game B?n súng này ??y.

Thể loại: Bắn súng, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments