FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


CF Đột Kích Hỏa Kỳ Lân

CF ??t Kích H?a K? Lân là game b?n súng ??nh cao s? làm hài lòng t?t c? các fan c?a ??t kích và Counter Strike.. Là m?t trong nh?ng thanh tra ??c nhi?m cao c?p, b?n và ??ng ??i s? ???c c? vào trong hang ? c?a b?n buôn ma túy s?ng s?, hãy cùng nhau chi?n ??u th?t anh d?ng ?? ?ánh s?p ???ng dây t?i ác này. Cùng v?i nh?ng chi?n s? tinh nhu? nh?t, b?n hãy th? hi?n k? n?ng b?n súng tuy?t v?i và tiêu di?t b?ng ??ng t?i ác. CF ??t Kích H?a K? Lân V?i nh?ng màn ch?i, nh?ng pha ??u súng ??y k?ch tính, game s? ??a b?n vào th? gi?i c?a game hành ??ng ??nh cao v?i ?? h?a và âm thanh vô cùng chân th?t. Hãy v??t qua t?ng màn b?ng cách tiêu di?t ?? s? l??ng t?i ph?m ?? có th? v??t qua và ch?i các màn thú v? h?n! game CF ??t Kích H?a K? Lân B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.
??t Kích ??t Kích M?t game b?n súng d? ch?i phù h?p v?i nhi?u dòng máy ch?y h? ?i?u hành Android. M?t ng?n ??i bình yên, m?t b? bi?n thanh bình...Nay ?ã tr? thành chi?n tr??ng máu l?a. B?n có ph?i là chi?n binh d?ng c?m ?? ?em m?i th? tr? l?i nh? x?a không? Cách ch?i ??n gi?n (nghiêng trái ngiêng ph?i ?? bán súng tiêu di?t k? thù). H? th?ng v? khí + nhi?m v? phong phú v?i 3 h? ch?i ??m b?o ?em l?i s? thú v? cho b?n.  T?i Game ??t kích.apk (cài ??t máy Android)


Thể loại: Bắn súng, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments