Thích game này? Nhấn
Bình luận


Chạy nào Naruto

Là m?t fan hâm m? c?a chàng ninja Naruto, b?n không th? b? qua t?a game thú v? cùng tên này. Trong mini game này b?n s? ?i?u khi?n anh chàng Naruto thu th?p các v?t ph?m trên ???ng ?i, ??ng th?i tránh các ch??ng ng?i v?t n?u không mu?n d?ng trò ch?i quá s?m.

???ng ?ua dài b?t t?n ch? k?t thúc khi b?n ch?u b? cu?c, vì v?y hãy dành cho mình ?i?m s? cao nh?t có th?. Game có ?? ho? ??m ch?t manga c?a Nh?t B?n cùng âm thanh vui nh?n s? khi?n b?n không th? d?ng l?i m?t khi ?ã ch?i th?.


NarutoNarutoNaruto

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

B?n hãy dùng m?t ?ng d?ng ??c QR code ??c mã d??i ?ây ?? ch?i game này trên ?i?n tho?i nhé!

narutoqr

 

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game hoạt hình, Kỹ năng, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này