FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chỉ Đường Cho Jerry

Mùi th?m c?a mi?ng phó mát khi?n cho Jerry ng? c?ng ph?i thèm. Trong game này, B?n s? ch? ???ng cho chú chu?t Jerry ?ang b? m?ng du tìm ???c nh?ng mi?ng pho mát th?m ngon và l?y ???c chìa khóa ?? qua c?a 1 cách d? dàng .
game ch? ???ng cho jerry
Nh?ng trên ???ng l?y pho mát, Jerry s? g?p r?t nhi?u c?m b?y do Tom bày ra. Vì v?y, hãy h??ng d?n chú ta b?ng nh?ng s? m?i tên có s?n và s? d?ng m?i tên sao cho th?t chu?n ?? có th? ?i ?úng ph?n ???ng ??n c?a hang c?a Jerry .
ch?i game ch? ???ng cho jerry
V?i s? ch? d?n thông minh c?a b?n .Giúp Jerry s? d? dàng v??t qua c?m b?y ??  ???c mi?ng pho mát th?m. Nh?ng ph?n thú v? nh?t c?a game ?ang ??i b?n ??y!

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments